top of page

Terenoznawstwo

Odnajdywanie się w terenie

Materiał wideo przedstawiające absolutne podstawowy topografii

Na czym polega ta dziedzina:

Terenoznawstwo to mówiąc ogólnie sztuka odnajdywania się w terenie, zarówno z pomocą mapy i przyrządów jak i bez. Szkolenia z tego zakresu w JS1403 RSDS - Warszawa obejmują przede wszystkim:

  • Umiejętność czytania mapy - głównie w skali 1:10 000, 1:25 000 oraz 1:50 000. Obejmuje to nie tylko podstawowe wiadomości takie jak liczenie skali, ale i znajomość znaków topograficznych (konturowych, liniowych, objaśniających i chyba szczegółowych?), siatki UTM, podawania i odczytywania koordynatów zgodnie z STANAG 2029.orientowanie mapy

  • Orientowanie się w terenie z mapą i bez po cechach charakterystycznych przedmiotów terenowych, ciał niebieskich, za pomocą busoli i kompasu.
  • Ocenę odległości w terenie bez użycia przyrządów.
  • Wykonanie marszu na azymut po mapie i bez niej.
bottom of page