Jednodniowy Event Integracyjny

Wydarzenie integracyjne dla firm nakierowane na teambuilding. Event zaczyna się w godzinach przedpołudniowych oraz kończy wieczorem.

 

Podczas tego wydarzenia, uczestnicy zostaną postawieni przed trzema różnymi zadaniami, wymagającymi współpracy w całym zespole, w mniejszych podgrupach oraz w parach.

 

Pierwszym z nich jest przeprawa linowa nad rzeką bądź inną przeszkodą terenową. To zadanie wymaga współpracy od całej grupy. Obmyślenia planu, podzielenia zadań między członków zespołu oraz zrealizowanie ich. 

Przy drugim zadaniu, uczestnicy podzieleni są w pary, gdzie każda z par będzie musiała pokonać „pole minowe”. W tym zadaniu, jedna osoba ma zasłonięte oczy, podczas gdy druga prowadzi ją. Zadanie to jest świetnym narzędziem do budowania relacji w zespole. Jest też świetną pomocą przy rozwiązywaniu konfliktów między dwoma osobami w grupie.

Trzecie, ostatnie zadanie polega na symulacji transportu rannego lub kilki rannych (w zależności od liczebności grupy. Podczas zadania, będą do pokonania niespodziewane trudności i przeszkody. Zadanie to pozwala na integrację i ćwiczenie współdziałania w mniejszych grupach.

 

Oprócz świetnej zabawy, emocji i adrenaliny, impreza ta zapewnia środki i podłoże do skutecznego teambuildingu oraz analizy predyspozycji poszczególnych osób i grup w zespole. Po wykonaniu zadań, w porze wieczornej przewidziane jest ognisko oraz podsumowanie wrażeń z całego dnia.

 

Rekomendujemy zabranie ubioru polowego, którego nie szkoda zabrudzić.

Jednodniowy Event Integracyjny

1 199,00 złCena
  • Rozpoczęcie w godzinach przedpołudniowych
  • Przemarsz do przeszkody terenowej oraz przeprawa linowa
  • Przemarsz na „Pole Minowe” i jego pokonanie
  • Symulacja ewakuacji rannego z niespodziewanymi trudnościami
  • Przemarsz na miejsce ogniska
  • Ognisko, integracja
  • Zakończenie w godzinach wieczornych.