Program Szkoleniowy dla Klas Mundurowych
 • Nasza firma oferuje profesjonalne szkolenia wojskowe dla klas mundurowych. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy przeszkolenie wojskowe dla klas mundurowych od 2017 roku. Zajęcia, wyjazdy oraz obozy które organizujemy dla klas wojskowych, cechują się najwyższą jakością przekazywanej wiedzy i umiejętności. Nasi instruktorzy są certyfikowani z każdego zagadnienia którego nauczają oraz mają doskonałe obycie w pracy z młodzieżą.

   

  Nasza oferta obejmuje przeszkolenie wojskowe w pełnym zakresie. W skład programu który realizujemy wchodzą:

   

  Taktyka walki zbrojnej oraz jej poddziedziny takie jak: taktyka zielona (czyli taktyka walki w terenie niezurbanizowanym), taktyk czarna (czyli taktyka walki w miastach oraz pomieszczeniach) oraz taktyka niebieska (taktyka walki w terenie podmokłym oraz w okolicach zbiorników wodnych – zasady poruszania się, techniki przeprawowe oraz pokrewne).

   

  Sztuka przetrwania (survival). Realizujemy to zagadnienie w oparciu o pięć filarów sztuki przetrwania jakimi są: zdobywanie wody, budowa improwizowanego schronienia, rozpalanie oraz rodzaje ognisk, zdobywanie pożywienia, a także topografia improwizowana i techniki sygnalizacji ratunkowej.

   

  Topografia. Praca na mapie i przyrządach nawigacyjnych. Określanie azymutu i marsz na azymut. Obliczanie skali oraz odczytywanie profilu terenu. Techniki wyznaczania odległości w terenie zarówno metodami improwizowanymi jak i za pomocą przyrządów do tego przeznaczonych. Uczymy także rozróżniania różnych systemów współrzędnych. Szczególny nacisk kładziemy na wojskowy system MGRS (Military Grid Reference System)

   

  Medycyna pola walki. Następujące zagadnienia: znajomość sprzętu oraz wyposażenia apteczki wojskowej, tamowanie masywnych krwotoków, udrażnianie dróg oddechowych, rozpoznawanie urazów płuc i klatki piersiowej, badanie tętna i cyrkulacji, stabilizacja karku, zabezpieczanie głowy, usztywnianie kończyn oraz przeciwdziałanie hipotermii. Uczymy także zachowań taktycznych w trzech fazach ratownictwa pola walki. Zabezpieczanie rannego pod ostrzałem, zapewnianie mu opieki w warunkach bojowych oraz techniki ewakuacji rannego z pola walki.

   

  Budowa i obsługa broni. Po zrealizowanym przez nas programie szkoleniowym, uczeń będzie dobrze obeznany z budową podstawowych elementów uzbrojenia i wyposażenia Wojska Polskiego. Będzie w stanie sprawnie rozłożyć i złożyć karabinek AK, czyścić broń, ładować magazynki, dopasowywać oraz dostosowywać oporządzenie wojskowe.

   

  Strzelectwo. Rozpoczynając od teorii i treningu bezstrzałowego, poprzez strzelanie z broni pneumatycznej, realizowany program konkludujemy strzelaniem z broni ostrej na strzelnicy. Mając na uwadze pracę z młodzieżą, podczas treningu bezstrzałowego oraz na broni pneumanycznej, mamy możliwość wpoić uczniom zasady bezpieczeństwa oraz procedury obowiązujące na strzelnicy. Dzięki temu, gwarantujemy 100% bezpieczeństwa.

   

  Musztra. Pomimo że kładziemy największy nacisk na umiejętności praktyczne i bojowe, nie pomijamy również zasad regulaminu wojskowego. Poprawnego noszenia umundurowania, poprawnego maszerowania, zwrotów oraz oddawania honorów. Po ukończeniu naszego programu szkoleniowego, uczeń będzie w stanie poprawnie się zachować na terenie Jednostki Wojskowej. Słowem, nasz program jest świetnym przygotowaniem dla uczniów klas mundurowych przed służbą w Armii.

   

  Program możemy realizować w różnych trybach. Semestralnym, rocznym, w formie dwóch jednotygodniowych obozów wojskowych, jednego dwutygodniowego obozu wojskowego, lub w formie mieszanej (semestr nauki plus obóz dwutygodniowy, rok nauki plus tygodniowy obóz wakacyjny oraz każda inna dowolna konfiguracja). Istnieje również możliwość wyboru poszczególnych zagadnień oraz tematyki na których mamy się szczególnie skupić. Każdy program, przed rozpoczęciem realizacji jest przedstawiany oraz omawiany z dyrekcją placówki edukacyjnej.

   

  Gwarantujemy, że zapewniane przez nas szkolenia wojskowe dla klas mundurowych, zapewnią użyteczną wiedzę i umiejętności uczniom, doskonałe zwłaszcza kiedy uczeń planuje dalszą drogę w kierunku wojskowości. Nasi instruktorzy posiadają wojskowe certyfikaty ratowników pola walki, certyfikaty ukończenia rocznych kursów bojowych w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej, certyfikaty przebytych ćwiczeń poligonowych i inne. Jesteśmy w stanie zapewnić przeszkolenie wojskowe w liceach mundurowych oraz dla klas wojskowych w każdej części Polski.

   

  Dowiedz się więcej!

  Program Szkoleniowy dla Klas Mundurowych

  999,00 złCena
   • Roczny - zajęcia co dwa tygodnie
   • Semestralny - zajęcia co tydzień
   • Obóz dwutygodniowy (wakacje)
   • Dwa obozy tygodniowe (początek i koniec roku szkolnego)

   Dowiedz się więcej!