top of page
Wstęp

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA KLAS MUNDUROWYCH

Nasza firma oferuje profesjonalne szkolenia wojskowe dla klas mundurowych. Nasi instruktorzy, posiadają w tej dziedzinie bardzo duże doświadczenie. Zapewniamy przeszkolenie wojskowe dla klas mundurowych od roku 2017. Zajęcia, wyjazdy oraz obozy dla klas wojskowych które organizuje nasza firma, cechują się profesjonalizmem oraz najwyższą jakością przekazywanych umiejętności i wiedzy. Nasi instruktorzy posiadają certyfikaty oraz kwalifikacje w każdej dziedzinie której nauczają oraz mają doskonałe obycie w pracy z młodzieżą.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! SURVIVORGROUPPL@GMAIL.COM / 604 493 025

Program Szkolenia Wojskowego w ofercie naszej firmy, składa się z trzech dziedzin. Są nimi trzy główne dziedziny przeszkolenia wojskowego: Taktyka walki zbrojnej, sztuka przetrwania (survival) oraz techniki użycia i eksploatacji broni. 
Szkolenie z taktyki walki zbrojnej realizujemy w trzech filarach: Taktyka zielona (taktyka walki w terenie niezurbanizowanym - łąki, lasy i podobny teren), Taktyka czarna (taktyka walki w mieście i w budynkach) oraz medycyna pola walki (techniki opatrywania rannego i ewakuacja z pola walki.
Szkolenie ze sztuki przetrwania realizujemy w pięciu filarach: Znajdywanie i uzdatnianie wody pitnej, budowanie improwizowanych schronień survivalowych, rozpalanie ognia i rodzaje ognisk, zdobywanie pożywienia w survivalu oraz ratunkowe techniki sygnalizacyjne i orientacja w terenie. 
Szkolenie z technik użycia i eksploatacji broni realizujemy w dwóch filarach: Znajomość rodzajów broni i ich budowy oraz oczywiście strzelectwo i techniki manualne pracy na broni.

Taktyka walki zbrojnej

TAKTYKA WALKI ZBROJNEJ

FILAR PIERWSZY: TAKTYKA ZIELONA

Taktyka zielona jest to podstawowe zagadnienie dla każdego żołnierza. Dziedzina ta, zawiera w sobie techniki skutecznego maskowania, doboru odpowiedniego oporządzenia taktycznego, szyki i reakcje na kontakt bojowy (spotkanie w polu z przeciwnikiem), oraz techniki tropienia przeciwnika i unikania pościgu.
Podczas realizacji naszego programu szkoleniowego, na początku zaznajamiamy uczniów z teorią powyższego zagadnienia, następnie przeprowadzamy podstawowe ćwiczenia na terenie szkoły (najczęściej na boisku), by w końcowej fazie programu przejść do organizacji wyjść/wycieczek w tereny leśne podczas których ćwiczymy pozyskane wcześniej umiejętności i wiedzę w otoczeniu jak najbardziej zbliżonym do realnego.
Po naszym programie, uczeń będzie znał: Zasady doboru odpowiedniego koloru kamuflażu oraz maskowania indywidualnego zgodnie z zasadą pięter roślinności.  Będzie potrafił poruszać się w szykach takich jak szachownica, klin i tyraliera, oraz reagować z nich na kontakt bojowy.   Będzie znał również podstawy tropienia i unikania przeciwnika.

Maskowanie. Taktyka Zielona. Maskowanie Wojskowe. Maskowanie Zimowe. Maskowanie Taktyczne. Maskowanie na Hełm. Maskowanie Indywidualne. Rodzaje Taktyk Wojskowych. Taktyka Zielona Podstawy. Szkoła Przetrwania. Survival. Szkolenie Survivalowe. Survivor Group. Warszawa

FILAR DRUGI: TAKTYKA CZARNA

Taktyka Czarna. Czarna Taktyka. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Szkolenie Militarne dla Cywili. Rodzaje Taktyk Wojskowych. Survivor Group. Warszawa.

Również bardzo ważne zagadnienie szkolenia wojskowego. Taktyka walki w mieście i w pomieszczeniach jest to bardzo skomplikowany obszar i podczas naszego programu skupimy się tylko na jego podstawach. Procedury zaawansowanie różnią się pomiędzy różnymi jednostkami wojskowymi, zatem my skupimy się tylko na zbudowaniu uniwersalnych fundamentów.
Podobnie jak w przypadku taktyki zielonej, zaczniemy od teorii, następnie przejdziemy do ćwiczeń praktycznych na terenie szkoły. Jeżeli będzie taka możliwość logistyczna w okolicach placówki edukacyjnej, zorganizujemy na koniec wyjazd lub wyjazdy do miejsc przeznaczonych do realistycznych ćwiczeń.
Po przeszkoleniu, uczeń będzie znał podstawowe szyki w taktyce czarnej. Będzie znał zasady poruszania się po terenie miejskim w warunkach bojowych i wiedział jak bardzo jest to niebezpieczne. Będzie potrafił wykonać podstawowe techniki takie jak trzy rodzaje wejścia do pomieszczenia, pokonywanie otworów w ścianach oraz narożników.

FILAR TRZECI: MEDYCYNA POLA WALKI

W walce nieuchronne są rany i straty. Oprócz samych umiejętności prowadzenia walki, każdy żołnierz musi posiadać umiejętności zabezpieczania i opatrywania rannego. Nie tylko zwiększa to szanse przeżycia na polu walki, ale również podnosi morale. Żołnierz walczy lepiej kiedy wie, że nawet jak zostanie ranny, to pomoc będzie mu udzielona natychmiast.
Ponadto, umiejętności te są także bardzo przydatne w życiu cywilnym. Jeżeli w pobliżu ciężkiego wypadku będzie znajdować się osoba z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas naszego programu, szanse przeżycia poszkodowanych są drastycznie większe.
Absolwenci naszego programu będą potrafili tamować masywne krwotoki na kończynach i w pachwinach, udrażniać drogi oddechowe, oceniać uszkodzenia płuc i klatki piersiowej, oceniać puls centralny i kończynowy (wiedząc o zależnościach jakie występują), zabezpieczać głowę, kręgi szyjne i kończyny, przeciwdziałać hipotermii lub przegrzaniu oraz przygotowywać rannego do ewakuacji z pola walki. Będą znali także techniki i procedury ewakuacyjne takie jak użycie noszy taktycznych, techniki przenoszenia rannego i inne.

Taktyka Czerwona. Medycyna Pola Walki. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Rodzaje Taktyk Wojskowych. Dla Klas Mundurowych. Survivor Group. Warszawa.

SZKOŁA PRZETRWANIA (SURVIVAL)

Sztuka przetrwania

FILAR PIERWSZY: WODA

Szkolenie Survivalowe dla Klas Mundurowych. Kurs Survivalu. Obóz Przetrwania. Uzdatnianie Wody Survival. Kursy Survivalowe. Obozy Survivalowe. Szkoła Przetrwania. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Survivor Group. Warszawa.

Najważniejszy filar Survivalu. Zaraz po omówieniu zasad bezpieczeństwa i organizacji naszego Szkolenia Survivalowego, przechodzimy do odnajdywania źródeł wody.
Pokazujemy uczniom, jak wykorzystywać rośliny, ukształtowanie terenu i ślady zwierzyny, aby zwiększyć swoje szanse na odnalezienie obszaru podmokłego lub zbiornika wodnego. Kiedy już znajdziemy wodę, uczymy Technik Przetrwania pozwalających tę wodę pobrać i uzdatnić.
Zależnie od pory roku i warunków, uczymy technik takich jak: transpiracyjne pozyskiwanie wody, studnia zwierzęca przy zbiorniku wodnym, pozyskiwanie wody z błota, zbieranie rosy, pozyskiwanie wody z mchu, topienie śniegu, zbieranie deszczówki oraz lokalizowanie wody na dnie wyschniętego strumienia.
Wodę już zebraną, uzdatniamy za pomocą filtra survivalowego, pastylek do dezynfekcji wody, puryfikacji UV oraz również poprzez jej gotowanie (pokazujemy również sposoby gotowania wody, kiedy nie mamy do tego przeznaczonego naczynia).

FILAR DRUGI: SCHRONIENIE

Także kluczowy dla Sztuki Przetrwania. Bywają i sytuacje, że schronienie ma większy priorytet niż źródło wody. Bez wody możemy wytrzymać około dwa dni. W ekstremalnych przypadkach, wiatr i mróz mogą nas zabić w ciągu kilku godzin jeżeli nie wykonamy odpowiedniego schronienia.
Podczas realizacji tego filaru naszego szkolenia wojskowego, przechodzimy do budowy schronienia. Podczas tego segmentu, uczymy dwóch niezbędnych i podstawowych Technik Survivalowych z tego działu. Są to: izolacja od podłoża oraz przygotowywanie zadaszenia. Uczymy budowy podniesionego od podłoża "łóżka survivalowego" z izolującym wyścieleniem z igliwia sosny lub świerku oraz użyjemy folii termicznej (lekka i można ją zawsze mieć ze sobą) do przygotowania zadaszenia.
Ćwiczymy i omawiamy również wszystkie szczegóły, takie jak wiązanie i napinanie zadaszenia, umiejscowienie posłania względem ogniska lub innego źródła ciepła oraz umiejscawiania schronienia uwzględniając roślinność, otoczenie i ukształtowanie terenu. 

Schronienie Survival. Ogrzewanie Namiotu. Szkolenie Survivalowe. Kursy Survivalowe. Obóz Przetrwania. Kurs Survivalu. Obóz Survivalowy. Dla Klas Mundurowych. Szkolenia Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Warszawa.

FILAR TRZECI: OGIEŃ

Szkolenie Wojskowe dla Klas Mundurowych. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Kurs Survivalu. Szkolenie Survivalowe. Obóz Przetrwania. Obozy Survivalowe. Rozpalanie Ognia. Rodzaje Ognisk. Typy Ognisk. Metody Rozpalania Ognia. Sposoby Rozpalania Ognia. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Warszawa.

Jako arcyważnemu elementowi survivalu, temu filarowi poświęcamy znaczą część naszego tego segmentu programu. Można nawet powiedzieć że jest to filar filarów. Wpływa on na jakość naszej wody, drastycznie polepsza osiągi naszego schronienia oraz umożliwia jedzenie dużo większej gammy pożywienia ze źródeł naturalnych.
Pozwala też na ekstrakcję ważnych mikroelementów i witamin z roślin. Pełni także funkcje odstraszające i obronne przed dzikimi zwierzętami. Nie mówiąc już o jego bardzo pozytywnych walorach psychologicznych.
Nasze program szkolenia wojskowego zawiera blok tematyczny na którym uczymy systemu rozpalania ognia krzesiwem który działa zawsze. Uczymy także skutecznego dobierania materiału do rozpalania ognia, odpowiedniego doboru warstw paliwa oraz skutecznych technik użycia krzesiwa. Uczymy też najdokładniejszych detali co do mechaniki działania ogniska. Co to jest spalanie? Co generuje ciepło? Jak umieścić ognisko względem terenu, wiatru i kierunków świata przy rozpalaniu? Jak podtrzymywać ognisko kiedy jest mokro?

FILAR CZWARTY: JEDZENIE

Ogólnie przyjęte jest, że człowiek może przeżyć bez jedzenia do dwóch tygodni. Praktyka jednak pokazuje, szczególnie w sytuacji przetrwania, że już po 48 godzinach bez posiłku nasze szanse na przeżycie zaczynają drastycznie spadać.
Dzieje się to przez to, że im dłużej nie jemy -> tym mniej mamy energii -> tym mniej mamy chęci do działania. Nasze myślenie i realna ocena sytuacji także na tym cierpi. Efektem jest zmniejszenie szans na zdobycie czegoś do jedzenia. Brak energii wpływa też na wszystkie pozostałe filary. Będziemy mieli dużo mniej siły na budowę schronienia, mniej pozyskamy wody oraz nazbieramy mniej paliwa do ogniska.
W tum filarze naszego programu skoleniowego, uczymy podstawowego zakresu roślin jadalnych i sposobów ich przyrządzania. Uczymy też podstawowych wnyków i pułapek na dziką zwierzynę wraz z zasadami ich użycia. Omawiamy w jaki sposób i kiedy można przygotowywać i spożywać mięso znalezione (padlinę). Poruszamy również podstawowe zagadnienia higieny i medycyny survivalowej.

Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Kursy Survivalowe. Obozy Survivalowe. Obóz Przetrwania. Dzikie Rośliny Jadalne. Jedzenie Survival. Jadalne Rośliny Dziko Rosnące. Szkoła Przetrwania. Survival. Survivor Group. Warszawa.

FILAR PIĄTY: SYGNALIZACJA AWARYJNA I TOPOGRAFIA

Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Obóz Przetrwania. Obozy Survivalowe. Kursy Survivalowe. Survival. Sztuka Przetrwania. Survivor Group. Warszawa

Po realizacji nauczania technik z powyższych czterech filarów Sztuki Przetrwania, w następnym etapie szkolenia wojskowego, przechodzimy do filaru piątego, polegającego na wyjściu z sytuacji survivalowej.
Ten filar zawiera dwa kluczowe elementy jakimi są sygnalizacja awaryjna i topografia survivalowa. Podczas bloku programowego poświęconego sygnalizacji awaryjnej, uczymy teorii związanej z tym zagadnieniem. Przekazujemy zasady sygnalizacji awaryjnej, podstawowe wiadomości w alfabecie morsa, zasady działania służb ratunkowych oraz w jak można najskuteczniej naprowadzić je na nasz ślad.
Następnie, ćwiczymy w praktyce ognisko sygnalizacyjne, lustro sygnalizacyjne i nadawanie sygnału S.O.S. metodami wizualnymi jak oraz dźwiękowymi. Ćwiczymy też sposoby zostawiania skutecznych wskazówek, pomagających służbom odnalezienie nas, w przypadku gdy zdecydujemy się przemieścić. Wszystkie techniki i sposoby których uczymy, były  wykorzystywane w realnych sytuacjach survivalowych na całym świecie.

Równolegle z realizacja zagadnień z zakresu sygnalizacji ratunkowej, przekazujemy wiedzę i umiejętności z ostatniej poddziedziny jaką jest topografia. Zarówno survivalowa-improwizowana, jak i klasyczna. Podczas tego bloku, realizowane są wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne ze sposobów i technik orientacji w terenie.
Uczymy takich zagadnień jak wyznaczanie orientacyjnej północy po mchu na drzewach lub kamieniach, śniegu w zagłębieniach, po rozkładzie koron drzew i charakterystyce ułożenia gałęzi, po słojach ściętych drzew a nawet po konstrukcji mrowiska. Uczymy także metod dokładnego wyznaczania kierunków świata za pomocą słońca i zegarka, samego słońca księżyca i gwiazd. Uczymy także  obsługi kompasu, marszu na azymut i pracy na mapie.
Wszystko to, realizujemy zgodnie z procedurą podobną do procedury realizacji poprzednich filarów. Rozpoczynamy od zajęć teoretycznych w klasie, następnie przechodzimy do podstawowej praktyki na terenie szkoły, aby pod koniec realizacji zagadnień z tej poddziedziny, wykonać kilka wyjść oraz marszy na orientację w terenie.

Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Obóz Przetrwania. Kursy Survivalowe. Topografia. Terenoznawstwo. Orientacja w Terenie Bez Kompasu. Sposoby Wyznaczania Północy. Jak Używać Mapy Bez Kompasu. Sztuka Przetrwania. Survival. Survivor Group. Warszawa.

EKSPLOATACJA BRONI

Eksplotacja broni

FILAR PIERWSZY: ZNAJOMOŚĆ BRONI I BUDOWA BRONI

Szkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki. Wyszkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki Cena. Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Survivalowe. Obóz Przetrwania. Kursy Survivalowe. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Warszawa.

Podczas realizacji tego filaru, skupiamy się przede wszystkim na zaznajomieniu ucznia ze współczesnym uzbrojeniem Wojska Polskiego, armii poszczególnych państw NATO oraz uzbrojeniem Federacji Rosyjskiej i innych państw byłego Układu Warszawskiego.
Zapewniamy uczniowi wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania różnych jednostek broni i elementów oporządzenia. Uczymy poprawnej konfiguracji oporządzenia taktycznego oraz akcesoriów do broni. Uczymy rozkładać i składać broń oraz dbać o jej dobry stan poprzez czyszczenie i konserwację.
Dzięki realizacji naszego programu przeszkolenia wojskowego, uczeń będzie potrafił rozpoznać oporządzenie w systemach MOLLE 20mm, 25mm oraz Alice. Będzie w stanie je odpowiednio dobrać. Pozna praktyczne sposoby montażu akcesoriów na broni za pomocą szyn RIS, Jaskółcze Pióro lub KeyMod. Będzie znał właściwe rodzaje amunicji do właściwych broni. Będzie potrafił samodzielnie rozłożyć, wyczyścić, zakonserwować i złożyć karabinek AK. Będzie znał podstawy działania sprzętu noktowizyjnego oraz termowizyjnego.

FILAR DRUGI: STRZELECTWO

Najbardziej oczywisty filar każdego szkolenia wojskowego. Jest on niezbędny aby żołnierz był w stanie skutecznie wykorzystywać współczesne uzbrojenie, czyli w przypadku uzbrojenia piechoty, broń palną. 
Realizacja zagadnień z tego filaru, odbywa się w podobny sposób jak w przypadku filarów poprzednich. Na początku, zaznajamiamy ucznia z teorią, następnie wykonujemy treningi bezstrzałowe, nie wymagające strzelnicy, ani nawet broni pneumatycznej. Następnie, rozszerzamy trening na broń pneumatyczną i ćwiczymy zasady bezpieczeństwa, procedury obowiązujące na strzelnicach oraz oddawanie strzału. Na koniec cyklu szkoleniowego, możliwa jest organizacja wyjazdu na strzelnicę celem strzelania z broni ostrej.
Po zakończeniu realizacji tego filaru, uczeń będzie znał rodzaje przyrządów celowniczych, będzie potrafił je poprawnie zgrywać, będzie znał tajniki pracy na języku spustowym broni, będzie potrafił odpowiednio zachowywać się na strzelnicy, będzie miał wpojone zasady bezpieczeństwa oraz oczywiście będzie potrafił dobrze strzelać.

Kurs Strzelecki. Szkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki Cena. Wyszkolenie Strzeleckie. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Obóz Przetrwania. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Warszawa.

GALERIA

Galeria

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje Dodatkowe

W jaki sposób realizujemy program? Najpopularniejszą metodą realizacji przeszkolenia wojskowego dla klas mundurowych jest tryb całoroczny, gdzie instruktor wizytuje placówkę edukacyjną na jeden dzień co dwa tygodnie. Cykl można zrealizować także w jeden semestr przy wizytach instruktora co tydzień. Można także program zrealizować podczas dwutygodniowego obozu wakacyjnego lub dwóch jednotygodniowych obozów na początek i na koniec roku szkolnego. 
Kwestie sprzętowe. Do ćwiczeń potrzebne jest umundurowanie i buty dla uczniów, plecaki, kurtki oraz nakrycia głowy. Resztę sprzętu możemy zapewnić. Jeżeli szkoła posiada własne zasoby sprzętowe (atrapy broni, niezbędniki, menażki, wiatrówki lub inne akcesoria), są preferowane w pierwszej kolejności. Chodzi o to, aby uczniowie mieli możliwość samokształcenia.
Zapewniamy materiały do samokształcenia. Wysyłamy materiały do nauki w formie plików .pdf, filmów na Youtube które sami nagrywamy oraz w przypadku zajęć co tydzień lub co dwa tygodnie, zadajemy i sprawdzamy prace domowe.

Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki. Wyszkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki Cena. Taktyka Zielona. Czarna Taktyka. Medycyna Pola Walki. Taktyka Czerwona. Kursy Survivalowe. Szkolenie Survivalowe. Obozy Survivalowe. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Warszawa.
Referencje
Szkolenia Wojskowe dla Klas Mundurowych. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Kurs Strzelecki Cena. Szkolenie Strzeleckie. Wyszkolenie Strzeleckie. Szkolenie Survivalowe. Szkoła Przetrwania. Obóz Przetrwania. Kursy Survivalowe. Survivor Group. Warszawa.

ZOBACZ NASZE

REFERENCJE

ZAPEWNIJ UCZNIOM ROZWÓJ - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

ZOBACZ NASZĄ POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ:

bottom of page