REGULAMIN

DOSTAWA

 

 1. Dostawa domyśnie jest darmowa. Wyjątkiem stanowią zamówienia wielkogabarytowe.

 2. Większość przesyłek jest nadawana następnego dnia po otrzymaniu płatności. Paczki wysyłamy kurierem i ich dostarczenie przeważnie zajmuje nie więcej niż 72 godziny (3 dni). Skompletowanie i dostarczenie zamówienia zagranicznego trwa około 7 dni.  

PŁATNOŚĆ

 1. Klient ma do wyboru poniższe płatności

 • Karta / Google Pay

 • PayPal

 • tradycyjny przelew: Bank Pekao S.A. 27 1240 6410 1111 0010 8216 0978 Jan Piotrowski SURVIVOR GROUP

 • W przypadku szkoleń survivalowych istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia. Poinformuj nas o takim sposobie płatności najpóźniej jeden dzień przed szkoleniem.

  

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@survivorgroup.pl).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku szkolenia, obozu lub wydarzenia integracyjnego.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy po ustawowym okresie 14 dni, a przed upływem 30 dni, produkt powinien być w stanie umożliwiającym jego dalszą sprzedaż. Zwracany produkt powinien posiadać wszystkie metki, oznaczenia, a także oryginalne opakowanie, oraz dowód zakupu, np. paragon fiskalny.

 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prosimy także o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu.

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI

 

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym,
  w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@survivorgroup.pl.
  Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.