top of page
Wstęp

KURS SURVIVALU MILITARNEGO Z ELEMENTAMI S.E.R.E.

Oferujemy realizację kompletnego programu szkoleniowego z zakresu survivalu militarnego z elementami S.E.R.E. Obejmuje on kompleksowo wszystkie pięć filarów survivalu oraz trzy filary S.E.R.E (E oraz R - Evasion "Unikanie" oraz Resistance "Opór"). Kurs zakłada realizację najważniejszych aspektów z programów szkoleń tematycznych widocznych w dziale “Szkolenia” wzbogacając je o elementy wojskowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: SURVIVORGROUPPL@GMAIL.COM / 604 493 025

Podczas programu będziemy kolejno realizować wykłady i szkolenia ze wszystkich pięciu filarów survivalu oraz trzech dziedzin militarnych:

- Znajdywanie, pozyskiwanie i uzdatnianie wody pitnej.

- Budowa schronień improwizowanych i pokrewne techniki survivalowe. Jak Zbudować Szałas? Jak zrobić namiot z worka na śmieci i więcej.

- Metody rozpalania ognia oraz typy ognisk. Rozpalanie Ognia w nocy i w ciężkich warunkach. Ogniska skryte.

- Zdobywanie pożywienia. Zarówno ze źródeł roślinnych jak i zwierzęcych. Budowa Pułapek. Dzikie Rośliny Jadalne. Wnyki.

- Sygnalizacja awaryjna oraz survivalowa orientacja w terenie.

- Nauka Tropienia, Tropienie oraz Unikanie.

- Maskowanie i przenikanie.

- Harassment. Budowa pułapek mających na celu rażenie przeciwnika.

Wszystkie aspekty z powyższych FILARÓW  organizujemy w trzy STREFY. Pozwala to na efektywną klasyfikację umiejętności.

Strefy dzielimy na: pierwszą - to co mamy przy sobie i w zasięgu ręki, drugą - to co mamy w zasięgu wzroku oraz trzecią - to co leży poza zasięgiem naszego wzroku. Wszystkie nasze działania w survivalu są z nimi związane.

Skrupulatnie krok po kroku, na szkoleniu realizujemy techniki z poszczególnych filarów, cały czas organizując nasze działania w trzech strefach aby wiedza jaką wyniesie kursant, była uporządkowana i dobrze utrwalona. Tak, aby jak najmniej mogło "wylecieć z głowy" w ewentualnym stresie związanym z prawdziwą Sytuacją Survivalową lub S.E.R.E.

Dzień I - Survival cz. 1

DZIEŃ PIERWSZY: WODA ORAZ SCHRONIENIE

Szkolenia Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Sere. Kurs Sere. Szkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki. Taktyka Zielona. Maskowanie. Maskowanie Wojskowe. Maskowanie Taktyczne. Tropienie. Nauka Tropienia. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Survival. Warszawa.

Pierwszego dnia szkoleniowego, zrealizujemy następujące techniki i zagadnienia:

Znajdywanie i uzdatnianie wody pitnej - wykorzystywanie szlaków zwierzęcych i cech terenu do typowania potencjalnych obszarów ze źródłami wody lub zbiornikami wodnymi. Pozyskiwanie wody za pomocą wykopu przy zbiorniku wodnym. Pozyskiwanie wody z błota oraz z dna wyschniętego strumienia.  Metoda transpiracyjnego pozyskiwania wody. Improwizowany sposób destylacji słonecznej. Improwizowany survivalowy filtr do wody. Puryfikacja UV. Gotowanie wody bez metalowych naczyń. Wzbogacanie wody za pomocą wywarów, domieszek i herbat celem maksymalizacji efektywności hydracyjnej.

Budowa schronień: Dobór miejsca noclegu i przygotowania schronienia. Izolacja od podłoża za pomocą igliwia. Budowa łóżka typu "A". Budowa szałasu dwuspadowego. "Scarecrowing", czyli wykorzystywanie liści do ulepszania izolacji ubrania lub śpiwora. Budowa ekranu cieplnego i inne techniki wykorzystania ogniska do ogrzewania schronienia. Użycie odpadów i przedmiotów nietypowych do budowy schronienia.

DZIEŃ DRUGI: OGIEŃ ORAZ JEDZENIE

Dzień II - Survival cz. 2

Drugiego dnia szkoleniowego, zrealizujemy następujące techniki i zagadnienia:
Ogień: Dobór miejsca na ognisko i odpowiednie jego umiejscowienie. Znajdywanie, zbieranie i odpowiednie zabezpieczanie materiałów do rozpalania ognia (hubka, podpałka i rozpałka). Pozyskiwanie materiału do ogniska w mokrych warunkach (batonowanie, featherstick, znajdywanie i wykorzystanie żywicy i drewna żywicznego). Rozpalanie ognia krzesiwem. Improwizowane metody rozpalania ognia. Rozpalanie ognia wodą lub lodem. Rodzaje Ognisk oraz Typy Ognisk: Ognisko typu "Dakota Fire Hole". Ognisko typu "T". Ognisko odwrotne. Ognisko typu "Gwiazda". Technika ogniowa "Studnia".
Pożywienie: Konserwacja enegrii. Rośliny jadalne i zioła. Podstawy tropienia zwierzyny. Prawne i moralne aspekty trappingu, Budowa pułapki typu "4". Budowa pułapki "Paiute". Budowa wnyku sprężynującego prostego na zwierzynę średniej wielkości. Budowa pułapki typu "wieszak". Zasady oceny przydatności padliny do spożycia. Procedura uzdatnienia padliny do spożycia. Budowa improwizowanego zestawu wędkarskiego.

Kurs Sere. Szkolenie Sere. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Kurs Strzelecki. Szkolenie Strzeleckie. Maskowanie. Maskowanie Taktyczne. Maskowanie Wojskowe. Taktyka Zielona. Rodzaje Taktyk Wojskowych. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Survival. Warszawa.

DZIEŃ TRZECI: SYGNALIZACJA RATUNKOWA I TOPOGRAFIA

Dzień III - Survival cz. 3
Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Kurs Sere. Szkolenie Sere. Kurs Strzelecki. Szkolenie Strzeleckie. Maskowanie. Maskowanie Indywidualne. Maskowanie Wojskowe. Maskowanie Taktyczne. Taktyka Zielona. Szkolenie Survivalowe. Obozy Survivalowe. Obóz Przetrwania. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Survival. Warszawa.

Trzeciego dnia szkoleniowego, zrealizujemy następujące techniki i zagadnienia:
Sygnalizacja: Efektywne nadawanie sygnałów dźwiękowych. Użycie latarek do nadawanie sygnału S.O.S. w alfabecie Morse'a. Konstrukcja środków do odbijania światła słonecznego oraz techniki skutecznego nakierowywanie go na obiekt. Budowa ogniska sygnalizacyjnego. Skuteczne techniki regularnego oznaczania swojej trasy.  Techniki sygnalizacji nocnej przy użyciu lightsticków (Buzzsaw oraz układanie wzrorów). 
Topografia i orientacja w terenie: Posługiwanie się kompasem i busolą. Czytanie mapyWyznaczanie azymutu i marsz na azymut. Parokroki. Sposoby wyznaczania północy bez kompasu. (Metoda słońca i zegarka, mech na drzewach i kamieniach, śnieg w zagłębieniach, ukłąd gałęzi na drzewie, metoda LURD, Gwiazda Polarna - Wielki Wóz i Kasjopeja, południe i gwiazdozbiór Oriona, słońce i księżyc. Orientacja w terenie bez mapy. Wykonywanie podstawowych szkiców terenu, wykorzystywanie infrastruktury długiej to oceniania swojej pozycji. Sposoby jak używać mapy bez kompasu. 

DZIEŃ CZWARTY: TROPIENIE I UNIKANIE

Dzień IV - Tropienie

Tropienie i unikanie są bardzo ważnymi elementami S.E.R.E. Posiadając umiejętności z tego zakresu, automatycznie zwiększa się nasza świadomość sytuacyjna kiedy chcemy unikać pościgu. Jeżeli chcesz skutecznie nie dać się złapać, musisz najpierw posiąść wiedzę i umiejętności jakimi będzie się posługiwała grupa pościgowa.

Podczas czwartego dnia szkoleniowego omówimy i przećwiczymy: 

Podstawy tropienia ludzi: Zasada PLF (Path of Least Resistance - Ścieżka Najmniejszego Oporu), identyfikacja śladu, analiza śladu (podłoże, krawędź i horyzont śladu), trailing (ocenianie kierunku marszu śledzonego obiektu), ocena wieku śladu, interpretacja śladu, tropienie okolicznościowe (ocena terenu i warunków topograficznych w celu efektywnego tropienia) oraz podstawy psychologii trackingu. Unikanie: Techniki ograniczania zostawiania śladów oraz maskowania śladów (użycie profesjonalnych oraz improwizowanych owijek na buty), dyscyplina światła i dźwięku, sposoby mylenia pościgu, podstawowy "blef" taktyczny oraz przeciwdziałanie psom tropiącym. 

Kurs Sere. Szkolenie Sere. Tropienie. Nauka Tropienia. Szkolenia Wojskowe. Szkolenie Strzeleckie. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Przeszkolenie Wojskowe. Taktyka Zielona. Maskowanie. Maskowanie Taktyczne. Maskowanie Wojskowe. Obozy Survivalowe. Kursy Survivalowe. Survival. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Warszawa.

DZIEŃ PIĄTY: MASKOWANIE I PRZENIKANIE

Dzień V - Maskowane
Szkolenie Sere. Kurs Sere. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Maskowanie. Maskowanie Taktyczne. Maskowanie Wojskowe. Taktyka Zielona. Obóz Przetrwania. Obozy Survivalowe. Kursy Survivalowe. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Szkoła Przetrwania. Survivor Group. Survival. Warszawa.

Maskowanie i przenikanie są to również bardzo ważne aspekty survivalu militarnego. Stanowią naturalne rozszerzenie i uzupełnienie poprzedniego filaru. Dzięki umiejętnościom z tego zakresu, będziesz w stanie skutecznie wtapiać się w otoczenie co jeszcze bardziej utrudni przeciwnikowi zlokalizowanie Ciebie.

Podczas piątego dnia szkoleniowego zrealizujemy następujące zagadnienia:

Maskowanie: Zasady doboru kamuflażu, rodzaje kamuflażu, rodzaje ekwipunku do kamuflażu, rozbijanie kształtów twarzy i trójkąta głowa - ramiona, zasady doboru farszu roślinnego zgodnie z zasadą pięter roślinności, technika "Stealth Shield" (budowa improwizowanej tarczy z farszem roślinnym i techniki jej eksponowania celem pozostania niewykrytym), podstawy maskowania przed sprzętem notko i termowizyjnym.

Przenikanie: Zasady skrytego poruszania się. Rozróżnianie typów powierzchni pod kątem emisji dźwięku. Czołganie snajperskie. Planowanie cienia (bardzo powolne przemieszczanie się przy ziemi, z planowaniem przemieszczania się obszarów oświetlonych i zacienionych).

Dzień VI - Harassment

DZIEŃ SZÓSTY: HARASSMENT

Harassment jest to zadawanie lekkich ale uciążliwych strat przeciwnikowi. Pełni funkcję zniechęcającą, odstraszającą, defensywną oraz ofensywną. W przypadku tego kursu, będziemy się skupiać na jego funkcji zniechęcającej oraz odstraszającej. Szczególnie w sytuacji gdy jesteśmy poszukiwani.
Ostatniego dnia kursu zrealizujemy następujące zagadnienia: 
Zasady implementacji technik harassmentu adekwatnie do sytuacji taktycznej. Użycie wiedzy i umiejętności z zakresu tropienia oraz topografii w celu typowania miejsc obozowania przeciwnika, miejsc które przeciwnik sprawdza oraz ścieżek pomiędzy tymi miejscami. Priorytety w atakowaniu przeciwnika. Przewaga ranienia przeciwnika nad jego eliminacją w naszej sytuacji taktycznej. Przedstawienie historii oraz aspektów prawnych i moralnych wykorzystywania improwizowanych technik harassmentu. Budowa dołku przeciwpiechotnego prostego. (Jest to dołek mający na celu pochwycić nogę przeciwnika oraz wprowadzić pod skórę środki powodujące zakażenie).

Szkolenia Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Kurs Strzelecki. Szkolenie Strzeleckie. Kurs Sere. Szkolenie Sere. Tropienie. Nauka Tropienia. Maskowanie. Maskowanie na Hełm. Maskowanie Wojskowe. Maskowanie Taktyczne. Taktyka Zielona. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Obóz Przetrwania. Obozy Survivalowe. Kursy Survivalowe. Szkoła Przetrwania. Survival. Survivor Group. Warszawa.

GALERIA

Galeria

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje Dodatkowe

Lokalizacja: Domyślne miejsce realizacji kursu SERE to Lasy Chojnowskie niedaleko miejscowości Konstancin-Jeziorna, około 20km na południe od Warszawy. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w dowolnym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu. Musimy ocenić czy teren w okolicy jest odpowiedni do realizacji wszystkich technik z programu kursu na wysokim poziomie.
Termin i forma realizacji do uzgodnienia, jesteśmy elastyczni. Skontaktuj się z nami! Wspólnie ustalimy najdogodniejszą.
Wymagany sprzęt: Buty i ubranie "do lasu" - czyli takie, którego nie szkoda pobrudzić. Odpowiednio dopasowane do pory roku i pogody, w kamuflażu lub kolorach zlewających się z otoczeniem. Mile widziana czapka i rękawiczki oraz własny śpiwór i karimata. Resztę sprzętu zapewniamy (nóż, paracord, krzesiwo, menażka, kompas, mapa).
Wyżywienie we własnym zakresie. Należy zapewnić sobie prowiant na czas trwania kursu SERE. Możemy też zapewnić wojskowe racje żywnościowe w cenie 40 zł za sztukę. (Zawiera ona dwa posiłki. Jeden główny i jeden uzupełniający).

Szkolenie Sere. Kurs Sere. Maskowanie Wojskowe. Maskowanie Taktyczne. Taktyka Zielona. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Taktyka Zielona. Obozy Survivalowe. Kursy Survivalowe. Szkoła Przetrwania. Sztuka Przetrwania. Survivor Group. Survival. Warszawa.
Kurs Sere. Szkolenie Sere. Szkolenia Wojskowe. Przeszkolenie Wojskowe. Szkolenie Wojskowe dla Cywili. Szkolenie Strzeleckie. Kurs Strzelecki. Maskowanie Wojskowe. Maskowanie Taktyczne. Taktyka Zielona. Obozy Survivalowe. Kursy Survivalowe. Szkolenie Survivalowe. Kurs Survivalu. Szkoła Przetrwania. Survival. Survivor Group. Warszawa.

ZAPRASZAMY DO

KONTAKTU!

bottom of page