top of page

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z tym co robimy na naszych treningach. Poniżej, znajdują się materiały przedstawiające naszą działalnosć w poszczególnych dziedzinach wojskowości. Materiały podzielone są na segmenty. Każdy z nich poświęcony jest konkretnemu obszarowi zagadnień które zgłębiamy. Oprócz opisu ćwiczeń oraz relacji z nich, dołączamy podstawowe instruktaże stanowiące namiastkę wiedzy którą pozyskasz jeśli do nas dołączysz.

OPISY DZIEDZIN / RELACJE Z TRENINGÓW

Opisy Dziedzin / Relacje
Czarna.jpg

ARTYKUŁY I FILMY INSTRUKTAŻOWE

Artykuły oaz Instruktaże
Maskowanie.jpg
bottom of page